Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö kertoo, kuinka Evästeet.fi -palvelu kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakas- ja markkinointisuhteen ja palveluiden hallintaan.

Tietosuojakäytäntö on laadittu 27.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Evästeet.fi / Superluminaly Oy (3150489-3)
Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
info@evasteet.fi

Tietosuojavastaava: Janne Kauppinen

2. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja eri tavoin. Käsittelemiämme henkilötietoja jotka:

  • olet itse antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi kun lähetät sähköpostia sähköpostistasi tai verkkosivustolle olevan lomakkeen kautta, soitat meille tai kun tilaat uutiskirjeemme
  • saamme muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa kuten esimerkiksi yritysten julkisilta verkkosivuilta, Kaupparekisteristä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen antaminen ei ole välttämätöntä, mutta mikäli et halua luovuttaa tietojasi, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.

3. Henkilötietojen rekisterisisältö

  • perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero);
  • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten yhteydenotot ja siihen liittyvä viestintä;
  • palveluihin liittyvät tiedot;
  • verkkosivustomme vierailun yhteydessä kerätyt tiedot, kuten evästeiden tai niihin rinnastettavien teknologioiden keräämät tiedot ja lokitiedot;
  • muut tapauskohtaiset tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito, sähköpostimarkkinointi ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään viestintään, asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin ja myyntiin.

5. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä hinekilötietoja on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info@evasteet.fi -sähköpostiosoitteeseen. Sinun tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus vaatia oikaisua, poistamista tai täydennystä virheellisen tai tarpeettoman henkilötitoon oma-aloitteisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietosi käsittelyä, jos kiistät esimerkiksi henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@evasteet.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

9. Evästeet

Evasteet.fi -verkkosivustolla hyödynnetään evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät evästekäytäntö -sivulta.

10. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä tietosuojakäytäntöjä. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi palvelujemme parantamisen ja kehittymisen vuoksi tai lainsäädännön muutosten vuoksi.

11. Yhteydenotto

Voit kysyä tietosuojakäytännöistämme tai sinun henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@evasteet.fi.