Käyttöehdot

Tervetuloa sivuston käyttäjäksi!

Ole hyvä ja tutustu näihin käyttäehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa ja sen tarjoamia palveluita.

Evasteet.fi -verkkosivuston käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Evästeet.fi (jäljempänä Palveluntarjoaja) pidättää kaikki oikeudet muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne.

Sivujen käyttötarkoitus

Verkkosivuston tavoitteena on välittää tietoa suomalaisille yrityksille ja organisaatioille verkkopalveluiden evästekäytännöistä sekä niihin liittyvistä yleisistä GDPR:n sekä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaisista vaatimuksista. Sivusto myös tarjoaa kaupallista asiantuntijapalvelua evästeiden ja niihin liittyvissä asioissa.

Sivusto sisältää esimerkiksi evästeisiin ja niiden hallintaan liittyvää tietoa, artikkeleita sekä julkaisuja tutkimuksista.

Sivusto sisältää myös evästetestin, jolla voidaan tarkistaa minkä tahansa julkisessa verkossa olevan verkkosivuston evästeiden hallinnan tilan.

Immateriaalioikeudet

Tämän verkkosivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus- ja kaikki muut verkkosivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Vastuuvapaus

Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa lopettaa palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti.

Evästetesti

Evästetesti on tarkoitettu suuntaa-antavaksi työkaluksi verkkosivuston evästeiden ja evästeiden hallinnan arviointiin. Testin tulokset eivät välttämättä heijasta täydellisesti testatavan verkkosivun todellista evästetilannetta.

Evästetesti toimii verkossa ja vierailee koneellisesti sivustolla yhden kerran sen jälkeen kun käyttäjä on syöttänyt tarkistettavan verkkosivun osoitteen ja on klikannut ’testaa’ -painiketta. Mikäli testattavan verkkosivun omistaja tai muu taho on estänyt bottien vierailun sivustolla tai estänyt kokonaan tai osaksi sivuston testaamisen, järjestelmä ei välttämättä voi suorittaa testiä. Evästetesti käyttää vain julkisesti ja vapaasti verkossa saatavia tietoja testituloksen saamiseksi.

Evästetestin käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla, eikä Palveluntarjoaja ota vastuuta testin tulosten perusteella tehtyjen päätösten seurauksista.

Testijärjestelmä ei tallenna henkilötietoja tai mitään sellaista tietoa, josta käyttäjä voidaan tunnistaa, kuten IP-osoitetta tai sähköpostiosoitetta. Järjestelmä tallentaa testituloksen tiedot lokitiedostoihin, josta niitä voidaan tutkia ja analysoida anonyymisti myöhemmin. Tallennettavat tiedot ovat mm.

  • Verkkosivuston verkkotunnus.
  • Tarkastetun sivun osoite.
  • Verkkosivustolla havaitut evästeet ja niihin rinnastettavat tekniset ratkaisut sekä niiden yleiset tiedot kuten voimassaoloaika. tallennetaanko eväste ennen vai jälkeen evästeiden hyväksymistä.
  • Verkkosivustolla käytettävä evästeiden hallintajärjestelmä.
  • Aikaleima testin suorittamisajankohdalle.

Muut kuin edellämainitut testitulossivulla näytettävät tiedot ovat muista lähteistämme yhdistettyjä tietoja, kuten esimerkiksi evästekategoriat, evästeiden alustan tiedot sekä evästeiden kuvaukset.

Evästetestin käyttöä on rajoitettu niin, että käyttäjä voi tehdä enintään kaksi testiä yhden minuutin aikana.

Mikäli havaitset testin toiminnassa virheitä tai haluat antaa kehitysehdotuksia, voit olla yhteydessä meihin sähköpostilla info@evasteet.fi. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole velvollinen korjaamaan mahdollisia evästetestin antamia tuloksia.

Kaupallinen yhteistyö

Verkkosivustolla käytetään kumppanuuslinkkejä (affiliate), jotka ovat merkitty erikseen merkitty *-merkillä.

Muut palvelun käyttöä koskevat ehdot

Mikäli palveluun kohdistetaan haitallista toimintaa, kuten esimerkiksi usean haun tekemistä samanaikaisesti, hakujen tekemistä toistuvasti niin, että se haittaa palvelun suorituskykyä tai sellaiset haut, jotka syystä tai toisesta haittaa palvelun käyttöä, voi Palveluntarjoaja voi estää erilaisten teknisin toimenpitein palvelun käytön kokonaan tai rajoitetusti.

Käyttäjä ei saa hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja evästetestin suorittamiseen.

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Tietosuoja- ja evästekäytännöistämme kerrotaan erillisillä sivuilla.

Yhteydenotto

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttehdoistamme, ole yhteydessä info@evasteet.fi.