Evästehallinnan tärkemmät toiminnot

Verkkosivuston evästehallinnan toiminnot, kuten aktiivinen hyväksyntä ja lokitiedot, ovat keskeisiä, mutta usein tuntemattomia käsitteitä monille verkkosivustojen ylläpitäjille.
Evästeet.fi - Evästeasiat kuntoon

Evästehallinnan tärkeimmät toiminnot eivät ainoastaan täytä lainsäädännöllisiä vaatimuksia, vaan ne myös varmistavat, että verkkosivuston evästeasetukset toteutetaan oikein ja tehokkaasti. Tässä artikkelissa käsittelemme evästebannerin keskeisiä toimintoja ja niiden merkitystä.


10 tärkeintä perustoimintoa

 1. Aktiivinen suostumus evästeiden käyttöön
  Evästehallinnan ensisijainen tehtävä on varmistaa, että käyttäjät antavat aktiivisen suostumuksensa evästeiden käyttöön. Tämä tarkoittaa, että evästeitä ei saa asettaa ennen kuin käyttäjä on antanut luvan evästeiden käyttöön.
 2. Käyttäjän valintojen tallentaminen
  Kun käyttäjä on tehnyt valintansa, nämä asetukset tulisi tallentaa tulevia vierailuja varten. Tämä tekee sivuston käytöstä sujuvampaa, sillä käyttäjän ei tarvitse toistaa valintojaan joka kerta.
 3. Tasapuoliset valintapainikkeet
  Evästebannerissa näytettävät ”Hyväksy kaikki” ja ”Hylkää kaikki” -painikkeiden tulee olla samanarvoisia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjälle ei saa syöttää harhaanjohtavasti toista vaihtoehtoa, joka suosii klikkaamaan hyväksy-valintaa. Tällaisia harhaanjohtavia toteutuksia voivat olla painikkeiden korostus esimerkiksi asettelun, koon tai värien perusteella niin, että käyttäjä todennäköisesti klikkaa hyväksypainiketta kuin hylkääpainiketta.
 4. Helppo pääsy asetuksiin
  Käyttäjien tulee pystyä helposti säätämään suostumuksiaan myös myöhemmin, jos he niin haluavat.
 5. Suostumuksen helppo peruuttaminen
  Suostumuksen peruuttamisen tulee olla yhtä helppoa kuin sen antaminen. Käyttäjien on voitava milloin tahansa muuttaa evästeasetuksiaan, mikä lisää heidän kontrolliaan omiin tietoihinsa ja parantaa käyttäjäkokemusta.
 6. Sivuston käytettävyys ilman suostumusta
  Käyttäjien tulee pystyä käyttämään sivustoa myös ilman evästeiden hyväksymistä. Tämä varmistaa, että perustoiminnot ovat kaikkien saavutettavissa. On ymmärrettävää, että esimerkiksi verkkokauppojen toiminta saattaa vaatia evästeiden tallentamista, jotta tuotteet voidaan pitää ostoskorissa, mutta verkkokauppa ei tarvitse tekniseen toimintaan esimerkiksi analytiikkaa tai kohdennettua mainontaa.
 7. Evästeiden asianmukainen kategorisointi
  Evästeet on jaoteltava selkeästi kategorioihin, jotta käyttäjät ymmärtävät, mihin tarkoituksiin heidän tietojaan käytetään. Tämä auttaa käyttäjiä tekemään tietoisia päätöksiä siitä, mitä evästeitä he haluavat sallia. Nämä kategorisoidut evästeet olisi hyvä löytyä listattuna esimerkiksi evästekäytännöt-sivulta.
 8. Linkki evästekäytäntöihin ja tietosuojakäytäntöihin
  Evästebannerissa olisi hyvä olla linkki, josta käyttäjät voivat lukea lisää evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä. Mikäli linkkejä ei sisällytetä evästebanneriin, tulee ne olla löydettävissä helposti.
 9. Kieliversiot
  Jos sivusto on monikielinen, hyvien käytäntöjen mukaisesti evästebannerin tulisi tarjota tietoa kaikilla käytössä olevilla kielillä. Tämä varmistaa, että kaikki käyttäjät, riippumatta heidän kielellisestä taustastaan, ymmärtävät evästeiden käytön merkityksen ja vaikutukset sekä heillä on mahdollisuus tehdä tiedostetut toimenpiteet evästeiden hallintaan.
 10. Lokitiedostojen kerääminen
  Lokitiedostojen kerääminen on tärkeää, sillä ne dokumentoivat käyttäjien antamat suostumukset. Tämä on olennaista sekä lainsäädännön noudattamisen että käyttäjien tietosuojan kannalta. Lokitiedostot auttavat osoittamaan, että sivusto on toiminut vastuullisesti ja noudattanut tietosuojalakeja.

Näiden toimintojen ymmärtäminen ja niiden asianmukainen toteuttaminen on keskeistä verkkosivuston ylläpitäjille. Tietoisuus näistä toiminnoista ja niiden asianmukaisesta käytöstä ei ainoastaan auta noudattamaan lainsäädäntöä, vaan myös parantaa käyttäjäkokemusta ja lisää luottamusta verkkosivustoa kohtaan.

Lue myös artikkeli siitä, millainen on hyvä ja toimiva evästebanneri